Uw Partner in Financiële Vastgoedvraagstukken

Inzicht

U beheert de financiële zaken rondom uw vastgoed zelf maar geregeld heeft u behoefte aan een klankbord of een meer diepgaande analyse. Met name om er zeker van te zijn dat u in de goede richting stuurt en niets over het hoofd ziet. Immers het gaat om veel geld en u wilt dit de aandacht geven die het verdient.

De Visser Consulting neemt samen met u de financiële positie door waarbij er breder gekeken wordt dan alleen de cijfers. Veel elementen in uw exploitatie zijn immers meer dan cijfers alleen. Wet- en regelgeving, (des-)investeringsbesluiten, risico's, fiscaliteit, persoonlijke en familieplannen zijn enkele van deze elementen. Uw zaken worden periodiek geordend en omgezet in goede informatie waarmee u uw keuzes optimaal kunt maken.

Uw vragen kunnen soms dieper gaan. Het netwerk van De Visser Consulting, bestaande uit betrouwbare specialisten, staat u ter beschikking. Gezamenlijk worden de beste specialisten met de voor u juiste kwalificaties geselecteerd en formuleren we de relevante vragen.

Financiering

Op diverse momenten kan er voor uw vastgoed of uw vastgoedonderneming een financieringsvraagstuk ontstaan. Dit kan, onder andere, bij nieuwe investeringen, verkoop door uw bank van uw schuld aan een andere (buitenlandse) partij of het afstoten van vastgoed.

De laatste tijd zijn Nederlandse banken minder welwillend bij het verstrekken en/of continueren van financieringen. Vaak stellen ze zich meer op als schuldeiser en juist niet als adviseur. Soms worden bovendien rente en aflossing zonder aanwijsbare redenen verhoogd. Helemaal moeilijk is het als uw dossier bij intensief beheer (de bancaire ziekenboeg) is ondergebracht.

Het is belangrijk om eerst een goede analyse te maken om goed beslagen ten ijs te komen bij uw bankier. Met mijn bancaire achtergrond en u als opdrachtgever kan de vertaalslag gemaakt worden van uw wensen en mogelijkheden naar de bank. U wordt in dit traject begeleid van A tot Z. Soms kan dat in enkele gesprekken en soms zal een uitgebreide financiële rapportage nodig zijn om de bank te overtuigen.

Alternatieve financieringsbronnen zijn steeds meer beschikbaar maar niet altijd eenvoudig te bereiken. De Visser Consulting inventariseert voor u de alternatieve financieringsmogelijkheden waardoor u uw doelen kunt bereiken.

Als u het gevoel heeft dat uw rentekosten of aflossingen te hoog zijn vastgesteld door uw bank of financier wordt een second opinion opgesteld. Samen met De Visser Consulting krijgt u snel meer duidelijkheid.

Mijn bank verkoopt mijn lening?

Een nieuwe trend bij Nederlandse banken is in het kader van balansopschoning het verkopen van uw schuld aan derde, vaak buitenlandse partijen. Kan dat zomaar? Ja, in de meeste gevallen wel. Dit stelt u voor een lastige en ongewenste situatie maar kan juist ook kansen bieden.

U wordt in dit bijzondere traject door De Visser Consulting geadviseerd en ondersteund. U maakt gebruik van mijn specifieke en ruime ervaring in de begeleiding van relaties die zich in deze situatie bevonden.

Structureren

U heeft een nieuw vastgoedproject ontwikkeld en zoekt (mede-)investeerders. De Visser Consulting ontwerpt samen met u de structuur en stelt in samenspraak met u een investeringsmemorandum op. Naast alle financiële en vastgoed-aspecten wordt in dit memorandum een heldere juridische structuur uitgewerkt.

Ton de Visser

Ik heb sinds het afronden van mijn studie aan de Universiteit Utrecht altijd geopereerd op het snijvlak van juridische en economische vraagstukken. Ik heb op alle bancaire werkterreinen en met name kredietverlening een ruime ervaring en heb dit doorgezet naar mijn werk als consultant. Ik kan putten uit brede kennis, ervaring en een groot netwerk van specialisten, financiers en eigenaars. Ik combineer deze ervaring met persoonlijke aandacht voor mijn klant.

Mijn klanten zijn vastgoedondernemers met behoefte aan:

  • financiële, bedrijfseconomische en praktische advisering;
  • begeleiding op het gebied van (her)structurering van financieringen;
  • het in kaart brengen van de financieringsbehoefte;
  • een onderhandelingspartner bij de (bancaire) financier;
  • begeleiding bij het doelmatig inzetten van specialisten;
  • een klankbord bij strategische vraagstukken;

Als uw partner mag u rekenen op mijn vertrouwelijkheid, professionaliteit, ondersteuning en punctualiteit. Dit zorgt ervoor dat uw keuzes uitstekend onderbouwd zijn en met een goed gevoel genomen worden.

De Visser Consulting is uw partner in financiële vastgoedvraagstukken.

Contact

Postadres:
Verdilaan 23
5384 CH HEESCH

Bezoekadres:
Graafsebaan 44
5384 RT Heesch

Telefoon: 06-37200138